"Hjemmesider - lær det selv"


/v Michael B. Karbo.

CSS-kode til hæftets øvelser


Kode 1

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
BODY {font-size: 15 pt; font-family: Courier; Monaco; Monospace;}
</STYLE>

Kode til food2.html, først:

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
BODY {font-size: 90%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif;}
</STYLE>

Den samlede kode: 

<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
BODY {font-size: 90%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; margin-left: 25%; margin-right: 25%;}
H1, H2, H3 { background-color:yellow; color: #0000FF;}
HR {color: #0000FF;}
LI {font-size: 110%; font-family: Comic Sans MS; color: maroon;}
TD {font-size: 90%}
</STYLE>

Link til eksternt stylesheet:

<link REL=Stylesheet HREF="format.css" TYPE="text/css">

Kode til index.html:

<html>
<head>
<title>Mine hjemmesider</title>
</head>
<frameset     border=0     frameborder=0     framespacing=0>   
<frameset cols="20%,*">       
<frame name="bar" src="indhold.html">   
<frame name="main" src="paris.html">
</frameset>
</html>


<html>
<head>
<title>Mine hjemmesider</title>
</head>
<frameset cols="145,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0" rows="*">
<frame name="leftFrame" scrolling="no" noresize src="left.html">
<frame name="Main" src="paris.html">
</frameset>
</html>

Kode til left.html:

<BASE TARGET="Main">