Bannnere, cost per et eller andet

Prisen for bannereksponeringer kan afregnes på flere måder. De to mest benyttede er:

 • CPM Cost Per Mille
 • CPC Cost Per Click

  I Danmark benytter man mest CPM-prisen, og det er meget fornuftigt. Cost per Mille betyder prisen pr. 1000 eksponeringer. Her er prisen gerne fra 50 kr og op til måske 1000 kr. - eller mere. Det betyder i praksis, at annoncøren betaler fra 5 øre og op til 1,00 kr. pr. banner-visning.

  Targeting

  Når prisen varier så meget, skyldes det, at der kan være meget stor forskel på, hvilke sider, bannerne vises på. Hvis fx en italiensk opera-festival ønsker at køre en kampagne, så kan det godt koste en meget dyr CPM. De beder bannerbureauer over hele Europa om at finde web-sites, der omhandler opera, for det er der, de vil reklamere. Da der er meget få opera-sites, bliver det også til ret få eksponeringer, som til gengæld sælges til en meget høj CPM.

  Her taler man om targeting. Jo tættere man kommer på sin målgruppe, jo dyrere bliver det.

  Den modsatte situation består i at "skyde med spredhagl". Hvis fx firmaet HP lancerer en ny printer, kan de finde på at købe et meget stort antal eksponeringer - millioner - worldwide. De er ret ligeglade med, hvilke sites, deres bannere kommer på; de skal bare ud over det hele. Derved kan de købe deres eksponeringer meget billigt.

  Run of et eller andet

  Når et firma går til et bannerbureau, skal de vælge en placering af deres eksponeringer. De skal lave en kampagne, og derfor køber de fx 800.000 eksponeringer - men på hvilke sites skal disse bannere placeres?

  Bannerbureauet fungerer som et network. De har måske 50 eller 100 sites "i stald". Disse sites kan sælges enkeltvis. De kan også sælges sammen med andre, beslægtede sites, som til sammen danner en "channel". Endelig kan der også købes bannere fra hele netværket.

  De tre måder at købe banner på kaldes:

 • ROS Run of Site
 • ROC Run of Channel
 • RON Run of Network

  Run of Site er den dyreste form for eksponering. Her køber annoncøren eksponeringer på et bestemt site. Det kan være at han kender det, og ved at det "performer" godt (ved fx at have en høj click-through rate, eller fordi virksomheden har fået specielt mange nye kunder via det pågældende site).

  Run of Channel består altså i, at annoncøren fx spreder sin kampagne over alle IT-relaterede sites. Network'et har samlet sine sites i et antal kanaler såsom IT/technology, family, entertainment osv. I hver channel indgår der måske 5-10 sites, som minder om hinanden (som har samme målgruppe), og som derfor kan sælges i en samlet pakke. Run of Channel koster gerne det samme som Run of Site eller lidt mindre.

  Endelig er den billigste løsning at købe Run of Network. Her køber man de eksponeringer, der er "blevet til overs". Det er altså de eksponeringer, der ikke indgår i Run of Site eller Run of Channel. Her ved annoncøren ikke hvilke sites, hans bannere kommer på, og ofte ved han heller ikke, hvornår det sker. Disse eksponeringer kan ofte købes meget billigt.


  Figur: Prisliste fra DoubleClick, oktober 2000.
  ROS står for Run Of Site. Det er bannervisninger kun fra et site.

  Sponsorater

  En anden type bannere er de såkaldte sponsorater. Det er typisk kvadratiske eller 120X90 bannere, som købes af en bestemt annoncør til en fast pris. Et sponsorat pr. site. Annoncøren betaler altså ikke for så og så mange fremvisninger. Han betaler for at være sponsor for det pågældende site i en bestemt periode.

  KarbosGuide.dk har Internet-firmaet WorldOnline som sponsor, og det er vi godt tilfredse med.


  Targeting indenfor netværket

  Prisen på bannerreklamer afhænger som sagt meget af, på hvilke sites de placeres. Man benytter her begrebet targeting, som dækker over, at man prøver at ramme den ønskede målgruppe så godt som muligt. Det kan man gøre på flere måder.

  Brugerundersøgelser

  Ofte ser man forskellige brugerundersøgelser (surveys). Det har vi fx en overgang haft kørende på Klik & Lær. Hver gang man åbnede siden, poppede der et lille vindue op, hvor man blev opfordret til at udfylde et par spørgsmål. Det er typisk køn og alder, som er vigtige oplysninger.

  Undersøgelsen blev foretaget af bannerbureauet. Selvom det kun er en mindre del af brugerne som ulejliger sig med at udfylde spørgeskemaet, så giver det alligevel et værdifuldt materiale for bannerbureauet, som dermed har en langt bedre profil at sælge sitet på.

  Målrettede bannere

  En anden form for targeting består i, at man knytter forskellige bannerkoder til forskellige emneområder indenfor det pågældende sites. Det kan bestå i, at når folk søger bestemte ord, så bringer man relevante bannere. Hvis du fx søger på "hotel, Lissabon", ville det være relavant med en bannerreklame fra et rejsebureau. Det kaldes targeting.

  Vi har selv (med www.karbosguide.com) kontrakt med et amerikansk network kaldet MPCN. De opererer med 70 forskellige emnekategorier, så alt efter om vores artikler omhandler software eller hardware, så er det forskellige bannere, der kommer på siderne. Det er en anden form for targeting.

  Når bannerne er targeted, kan bureauet eller netværket sælger dem dyrere (til højere CPM).


  Fortsættes …

  Forrige side


  Copyright (c) 2000-2001 by Michael B. Karbo.