Interpolation

  • Næste
  • Interpolation går ud på "kunstigt" at forbedre opløsning. Det kan ethvert billedbehandlingsprogram klare, og interpolation kan benyttes i mange scannere og visse digitalkameraer.

    Læs min gennemgang af emnet i hæfterne "Hjemmesider med FrontPage Express" og "Billedbehandling - lær det selv".

    Her ses eksempler på interpolation, hvor du selv kan se hvordan kvaliteten bliver ringere og ringere, jo kraftigere opløsningen interpoleres.

  • Fortsættes

  • Startside


    Copyright Michael Karbo 2001.