Interpoleret fra 200 til 500 dpi

  • Næste
  • Forrige
  • Venstre halvdel er interpoleret. Synligt kvalitetstab:

  • Næste
  • Interpolation
  • Startside


    Copyright Michael Karbo 2001.