Interpoleret fra 300 til 500 dpi

  • Næste
  • Forrige
  • Venstre halvdel er interpoleret. Et vist kvalitetstab, men det er ikke meget:

  • Næste
  • Interpolation
  • Startside


    Copyright Michael Karbo 2001.