Introduktion, fortsat

Bitmap-baseret grafik

Hvor vektorgrafik er lidt kompliceret at benytte i praksis, så er bitmapgrafik meget lige til.

Her er tale om, at den bitmap, som skærmbilledet består af "hældes" ned i en fil. Det er den mest simple form for bitmap-grafik, som BMP- pg PICT-formaterne.

Kompression

Men da en bitmap i sin natur kan fylde temmelig meget, er det interessant hvordan de enkelte formater forholder sig til kompression.

At komprimere en fil betyder at fjerne data. Dermed bliver filen mindre - den er komprimeret:

Kunsten består i at fjerne betydningsløse data.

Grundlæggende kan man komprimere på to måder:

 • Uden tab
 • Med tab

  Hvis man ikke vil acceptere tab i billedet, så er det ofte begrænset, hvor meget et foto kan komprimeres. En simpel tegning med ganske få streger på hvid baggrund kan komprimeres meget uden tab; men jo flere detaljer og farvenuancer, der indgår i billedet, jo sværere bliver kompressionen.

  Hvis man derimod accepterer en smule tab, så kan det pludselig sagtens lade sig gøre at komprimere et foto.

  Når man ser på hovedparten af bitmap-formaterne, så indgår der kompression på den ene eller den anden måde.


  Fortsættes


 • Næste side
 • Karbosguide.dk


  Copyright Michael Karbo.