1.1 Introduktion.

Jeg er flere gange blevet opfordret til at skrive om ergonomi. Det er jo et emne, som lægger sig tæt opad de emner, jeg ellers har skrevet så meget om, nemlig hard- og software. I eftersommeren 1999 blev emnet så endnu mere aktuelt for mig, da jeg pådrog mig en rigtig slem museskade.

Nu er jeg kommet nogenlunde over skaden; undervejs har jeg været i behandling, talt med ergoterapeuter. Jeg har testet en masse forskelligt udstyr og i det hele taget fordybet mig i emnet. Disse erfaringer vil jeg gerne bringe her.

OBS: Jeg skriver artiklerne så seriøst og ansvarligt som det er mig muligt, men alt arbejde med krop og ergonomi sker på dit eget ansvar.

Min egen skade

Jeg fik en rigtig museskade. Tennis-albue, ville man måske kalde det for ti år siden. Hele højre arm "brændte", så snart jeg rørte en mus eller tastaturet. Og det blev ved i 4-5 dage, værre og værre.

Først da jeg erkendte problemet, fik den rigtige behandling og reviderede min arbejdsplads og mine arbejdsvaner - først da begyndte det at gå fremad.

Forebyggelse

Jeg ville ønske, at jeg havde taget ergonomien alvorlig, inden jeg fik den skade. For det er bedre at forebygge end at helbrede. Og visse museskader skulle være direkte uhelbredelige, muskulaturen ødelægges simpelthen. Så galt gik det ikke for mig - langt fra.

Ergonomi handler om omtanke. Det drejer sig ikke blot om at købe en ny mus, en ny musemåtte eller noget andet nyt spændende tingeltangel. Det handler om

 • at gennemgå hele ens arbejdssituation
 • at se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen.
 • at se kritisk på ens egne vaner
 • at acceptere nødvendigheden af pauser og variation
 • at kende til kroppens begrænsninger
 • at udnytte teknologien, hvor den findes

  Det behøver ikke engang at koste en bondegård. Omlægning af dårlige vaner er fx gratis ;-).

  Musen er slem

  Man taler om museskader, hvilket er et godt udtryk, let at huske, alle kender det. Og i sig selv er musen slem. Hvis du ensidigt overdriver brugen - og der skal ikke meget til - virker den ødelæggende for arm, skulder, nakke mv.

  Men ergonomi ved en pc skal forstås ind i en større helhed; det drejer sig ikke kun om musen. Og i øvrigt er musen kommet for at blive. Der er ikke udsigt til en afløser lige foreløbig. Så der er kun én vej frem: En sund arbejdsplads, med mus.


  God fornøjelse med ErgoGuide.dk - vi håber, at du kan bruge informationerne!

  Valby, 25/10-99 Michael B. Karbo


  Næste modul

  Forrige modul


  Copyright Michael Karbo.