2.4 Betjening af mus/trackball

Mus og tastatur er to sider af same sag, skulle man synes. Men i litteraturen er der større tendens til at acceptere underarmsstøtte ved musebrug.

Musens placering

Det er, som tidligere omtalt, væsentligt at holde armen nær kroppen. Du skal altså undgå, at armen og skulderen drejes ud ad. Og albue-leddet skal være åbent.

Forkert!    Bedre

Albue-leddet er helt låst, og skulderen er drejet ud ad.


Albuen er tæt på kroppen.
Albueleddet er åbent, og skulderen er afspændt.

Hvis musen holdes længere ude til siden, sker der en drejning og et løft i skulderleddet, som så bliver overbelastet.

Armen skal altså være afspændt og i neutral stilling. Gerne med underarmsstøtte, når du bruger musen.

Underarmsstøtte

Generelt er det vigtigt, at muskler i arm og hånd kan slappe af. Underarmsstøtten er vigtig for at formindske den statiske belastning af skulder og underarmens-muskler. Underarmsstøtten mindsker muskelbelastningen i nakke og skulder, så skuldrene ikke skal trækkes op over ørerne.

Et ergonomisk bord med "sving" kan give bedre underarmsstøtte.


Næste modul

Forrige modul


Copyright Michael Karbo.