Modul 2b2. Pc'ens busser- fortsat


Indhold:

 • Datastrømmen på bundkortet
 • Introduktion til pc'ens busser
 • 3 forskellige I/O-busser
 • Næste side
 • Forrige side

 • Datastrømmen på bundkortet

  Top

  På bundkortet finder du både CPU'en, der er "hjernen" i pc'en og busserne . Busserne er utroligt centrale. De forbinder CPU'en til alle de andre enheder. Der er i hvert fald tre busser, som du ser herunder, og som du kan læse meget om på de følgende sider.

 • Busserne er pc'ens motorveje - det er printbaner, der leder data fra den ene enhed til den anden. En printbane kan flytte én bit ad gangen.

  I det følgende skal vi tage udgangspunkt i et moderne Pentium-board. Vi kommer til at se på både på busser, chipsæt og CPU'er . Her ses en illustration af bundkortets "logik", som du med fordel kan udskrive på papir.:  Introduktion til pc-busser

  Top

  Pc'en flytter alle sine data via busserne! Busserne kan opdeles i :

 • System bussen, der forbinder CPU'en til RAM

 • I/O-busserne, der forbinder CPU'en til de øvrige enheder.

  Pointen er, atsystembussen er den centrale. Den leder faktisk videre til I/O-busserne, som du også kan se det på denne figur:

  Du ser den centrale systembus, der forbinder CPU'en med RAM. En "bro" (bridge )forbinder I/O-busserne til systembussen og dermed til RAM. Broen indgår i pc'ens chipsæt, som gennemgås i modul 2c. Se også figuren under Super 7, den er mere detaljeret og up to date.


  3 forskellige I/O-busser

  Top

  I/O-busserne flytter data. De forbinder alle I/O-enheder med CPU og RAM. I/O-enheder er alt, hvad der kan modtage og afsende data (drev, skærm, tastatur osv.). I en moderne pc er der fire forskellige I/O-busser:

 • ISA-bussen, som er den ældste, enkleste og langsommeste bus, der er på vej til at blive udfaset.
 • PCI-bussen, som er den hurtigste og en kraftige generel I/O-bus.
 • AGP-bussen, som er den aller-kraftigste bus. Den benyttes udelukkende til grafikkortet.
 • USB-bussen, som er den nyeste bus, der vil erstatte ISA-bussen.

  De fire I/O-busser bliver senere beskrevet. Her ser vi nærmere på pc'ens helt grundlæggende bus, den som de andre blot er forgreninger fra systembussen.


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Top

  Læs ogås om bundkortets chipsæt i modul 2d

  Læs videre om RAM i modul 2e


  Copyright (c) 1996-2011 by Michael B. Karbo.