KarbosGuide.dk. Modul 3d2.

Om køling, over-clocking mv. (fortsat)


Indhold på denne side:

 • Hvad er clocking?
 • Hvad er over-clocking?

 • Næste side
 • Forrige side


 • Hvad er clocking?

  Den følgende beskrivelse gælder de tradiionelle processorer i serierne Pentium II og III. Med Pentium 4 er tingene ændret, husk lige på det.

  CPU'en har to arbejdshastigheder: En intern og en ekstern.

  Den eksterne klokfrekvens (bus-frekvensen) er hastigheden mellem CPU og RAM.

  I Pentium-CPU'erne er det i praksis hastigheden mellem L1- og L2-cache, i tilfældet Pentium II er det hastigheden mellem L2-cache og RAM.

  Den interne klokfrekvens er hastigheden inde i CPU'en. Dvs. mellem L1-cache og CPU'ens forskellige registre mv.

  Af rent praktiske årsager lader man disse to arbejdsfrekvenser afhænge af hinanden. I praksis vælger man en given bus-frekvens (pt. mellem 60 og 153 MHz) og dobler den op et antal gange (mellem 1½ og 8). Den sidste frekvens bliver CPU'ens interne arbejdsfrekvens.

  Her viser jeg en række teoretiske CPU-frekvenser, som bliver resultatet af forskellige klokdoblinger: Mange af frekvenserne vil aldrig blive anvendt i praksis, men de er mulige på grund af systemets opbygning:

  Bus-frekvenser
  Klokdoblingsfaktorer
  Resulterende CPU-frekvenser
  60 MHz
  66 MHz
  75 MHz
  83 MHz
  100 MHz
  112 MHz
  117 MHz
  124 MHz
  133 MHz
  143 MHz
  153 MHz
  1½, 2, 2½,
  3, 3½, 4,
  4½, 5, 5½,
  6, 6½, 7, 7½, 8
  90 MHz, 100 MHz, 120 MHz
  133 MHz, 150 MHz, 166 MHz, ...

  250 MHz, 262 MHz, 266 MHz,
  290 MHz, 300 MHz, 333 MHz ...

  450 MHz, 500 MHz, 550 MHz ...

  865 MHz, 931 MHz, 1000 MHz

  Bemærk en vigtig pointe: CPU-frekvensen er et resultat af bus-frekvensen ganget med en faktor. Hvis du øger bus-frekvensen, slår det direkte igennem på CPU-frekvensen, som også bliver forøget.

  Se her en side fra manualen til et ASUS P2L97-bundkort. Der er en klar entydig anvisning af, hvordan man indstiller de to værdier (busfrekvens og klokfaktor). Dette (gamle) bundkort accepterer busfrekvenser op til 83 MHz med en klokfaktor op til 5:


  Hvad er over-clocking?

 • Næste side
 • Forrige side
 • Da klokdoblingen og bushastigheden frit kan indstilles på bundkortet efter eget ønske, kan man i princippet få CPU'en til at køre ved 800 MHz. Man indstiller bussen til 133 MHz og klokfaktoren til 6 – så kører CPU'en ved 800 MHz – hvis den kører. For spørgsmålet er, om chippen kan det, om det er tilladt, og den kan holde til det. CPU'en skal køre stabilt, for klokdoblingen betyder blandt andet mere varmeudvikling. Vi har altså set, at der er to frekvenser, som kan ændres, hvis man vil forsøge at klokke CPU'en om:

 • Busfrekvensen kan øges, fx fra 100 til 133 MHz.

 • CPU-frekvensen kan forøges. Det kan ske som resultat af en større bushastighed, som jo også slår igennem på CPU-frekvensen, eller det kan ske ved at bruge en større klok-faktor. Eller ved brug af begge teknikker.

  Begge teknikker giver en hurtigere pc. Hvis busfrekvensen øges, påvirker det al transport til og fra RAM – den kommer til at gå hurtigere til glæde for alt arbejde på pc'en. Når CPU'ens interne arbejdsfrekvens øges, vil mange programmer have glæde af det.

  Mere køling

  Tuningen viser sig ofte at virke, men den kræver god afkøling af CPU'en - jo mere køling, jo højere kan klokfrekvensen være. CPU'er er bygget i CMOS-teknologi. Det er en type chip, som virker bedre, jo koldere den. Se denne sammenhæng mellem temperatur og ydelse:

  Du kan se, at ydelsen falder voldsomt, jo varmere CPU'en bliver.

  Dette forhold har fået firmaet Kryotech til at lave kølere med brug af (Danfoss-) kompressore, ganske som i køleskabe. Se denne køle-enhed på en CPU:

  Den fodres fra kompressoren, der sidder nederst i kabinettet:

  Denne form for køling er helt ekstrem, men den virker; Kryotech kan få standard-CPU til at arbejde ved 400-700 MHz! Det kræver bare, at den konstant holdes nedkølet til -40 grader C.

  Se evt. Kryotech's Home Page http://www.kryotech.com/

  Dette var for at vise, at overclocking kan tages meget alvorligt....


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Top

  Læs om 6. generations CPU'er i modul 3e

  Læs om harddiske i modul 4b

  Læs videre om Ultra DMA og AGP i modul 5b

  Læs om driv-programmer til Windows 95 i modul 6c

  Læs videre om RAM i modul 2e


  Copyright (c) 1996-2011 by Michael B. Karbo.