Tip 4. Om filtyper - visning af kun nogle af dem!

Som standard viser Stifinderen ikke filernes efternavn, når filtypen er registreret. Disse forhold kan du se meget grundigt beskrevet i "Windows 98 - lær det selv". Imidlertid kan du tilføje, at du altid vil se efternavnet for bestemte filtyper:

Vælg Stifinderen, Vis ® Mappeindstillinger... og vælg fanen Filtyper.
Find så filtypen i listen, som er lang. Jeg finder her Mid-filerne, som jeg altid vil have vist med efternavn:

Klik så på knappen Rediger..., og kryds af som nederst i billedet herunder:

Klik så to gange OK. Herefter vil den pågældende filtype altid ses med efternavn i Stifinderens oversigter.


[top]

Nęste tip
Forrige tip