Start på Aureate Group Mail (fortsat)

 • Næste
 • Forrige
 • Sidste trin i processen er ret enkelt. Når du starter Aureate Group Mail første gang, starter du med at oprette en gruppe. Gruppen er den samling e-mail-adresser, der skal sendes mail til. Opret fx gruppen test som her:

  Nu kan du bede programmet om at finde alle e-mail-adresserne i den tekstfil, du eksporterede fra Outlook:

  Du skal fortælle, hvilken fil, programmet skal bearbejde, og angive forskellige andre valg:

  Du skal også angive hvilken gruppe, e-mail-adresserne skal placeres i; derfor er det smart at starte med at oprette en gruppe. Til sidst skal du bare klikke på Start, så går importen igang:

  Importen tager ikke lang tid. Her fodrede jeg programmet med et HTML-dokument (en gæstebog fra www.karbosguide.com). Aureate Group Mail fandt 68 unikke e-mail-adresser i filen, da dubletter ikke accepteres (dem var der 76 af):

  Når jeg nu vender tilbage til fanebladet Group Setup, kan jeg se, at de 68 adresser er blevet tilføjet til gruppen Test, som jeg startede med at oprette:

  På denne måde er det utroligt enkelt at udtrække e-mail-adresser af eksisterende dokumenter.

  Her importerer jeg fra en tekstfil, der er dannet under en eksport fra Outlook:

  Fra Outlook Express

  Hvor det lader til at Aureate Group Mail har problemer med .pst-filer fra Outlook 2000, kan programmet sagtens importere adresser fra de .mbx-filer som Outlook Express gemmer sine mapper i. Det er meget hensigtsmæssigt, for Outlook Express gemmer netop hver mappe i en fil for sig:

  Via udklipsholder

  Endelig er det ret smart, at kunne tilføje e-mail-adresser via udklipsholderen. Hvis du fx har et regneark med en liste af e-mail-adresser, så markerer du dem og tager en kopi med Control+c.

  I Aureate Group Mail vælger du at importere via clipboard:

  Eksport

  Aureate Group Mail kan selvfølgelig også eksportere lister med e-mail-adresser:


  Fortsættes  Copyright 2001 Michael Karbo.