Fotoredigering

  • Hent alle billeder (4 MB Zip-fil).
  • Get all images (4 MB Zip file).

    Vi bruger selv dagligt programmet Ulead Photo Explorer 7.0, som fungerer forbavsende godt. Programmet distribures bl.a. af firmaet Novendo (www.novendo.dk)


  • Check images

  • Copyright (c) 2003 by Michael B. Karbo.