Om blendmodes i Photoshop

Blomsterbillede med diverse blendmodes.

Normal

Redigerer eller maler hver pixel for at gøre den til slutfarven. Det er standardtilstanden (normaltilstanden kaldes Tærskel, når du arbejder med billeder i indekseret eller bitmapfarvetilstand).

Opløs

Redigerer eller maler hver pixel for at gøre den til slutfarven. Slutfarven er dog en vilkårlig erstatning af pixler med basisfarve eller blandingsfarve, afhængigt af opaciteten ved et pixelpunkt. Denne tilstand er bedst til malerpensel- eller sprøjtepistolværktøjet og en stor pensel.

Bagved

Redigerer eller maler kun i den gennemsigtige del af laget. Tilstanden fungerer kun i lag med Bevar gennemsigtighed deaktiveret. Når du påfører maling, ser det ud, som om du maler på bagsiden af de gennemsigtige lag på et acetatark.

Klar

Redigerer eller maler hver pixel og gør den gennemsigtig. Tilstanden kan bruges til stregværktøjet (), værktøjet malerspand (), kommandoen Fyld og kommandoen Strøg. Du skal arbejde i lag med Bevar gennemsigtighed deaktiveret for at kunne bruge denne tilstand.

Multiplicer

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og multiplicerer basisfarven med blandingsfarven. Resultatet er altid en mørkere farve. Hvis du multiplicerer en farve med sort, bliver resultatet sort. Hvis du multiplicerer en farve med hvid, er resultatet uændret. Når du maler med andre farver end sort og hvid, får du stadigt mørkere farver ved gentagne strøg med et maleværktøj. Effekten svarer til at tegne på billedet med flere overstregningspenne.

Raster

Ser kanalens oplysninger og multiplicerer de inverterede blandings- og basisfarver. Resultatet er altid en lysere farve. Rasterering med sort ændrer ikke ved farven, mens rasterering med hvid giver hvid. Effekten svarer til at tegne over et område med et blegemiddel.

Overlay

Multiplicerer eller lægger raster i farverne, afhængigt af basisfarven. Mønstre eller farver lægger sig oven på de nuværende pixler, men bevarer basisfarvens lys og skygge. Basisfarven erstattes ikke, men blandes med blandingsfarven som afspejling af originalfarvens lys eller mørke.

Blødt lys

Gør farverne lyse eller mørke, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at rette et diffust spotlight på billedet. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, bliver billedet lyst, som om det er blevet lysnet. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, bliver billedet mørkt, som om det er blevet formørket. Med ren sort eller hvid opnås et markant mørkere eller lysere område, men resultatet bliver ikke ren sort eller hvid.

Hårdt lys

Multiplicerer eller rastererer farverne, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at rette et skarpt spotlight på billedet. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, bliver billedet lysere, som om det er blevet rastereret. Dette er nyttigt, når der skal føjes højlys til et billede. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, bliver billedet mørkere, som om det er blevet multipliceret. Dette er nyttigt, når der skal føjes skygger til et billede. Med ren sort eller hvid er resultatet ren sort eller hvid.

Color Dodge

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og oplyser basisfarven for at afspejle blandingsfarven. Ved blanding med sort opnås ingen ændring.

Color Burn

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og nedtoner basisfarven for at afspejle blandingsfarven. Ved blanding med hvid opnås ingen ændring.

Mørkere

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og markerer basis- eller blandingsfarven - afhængigt af hvilken farve der er mørkest - som slutfarven. Pixler, der er lysere end blandingsfarven, erstattes, og pixler, der er mørkere end blandingsfarven, ændres ikke.

Lysere

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og markerer basis- eller blandingsfarven - afhængigt af hvilken farve der er lysest - som slutfarven. Pixler, der er mørkere end blandingsfarven, erstattes, og pixler, der er lysere end blandingsfarven, ændres ikke.

Difference

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og trækker enten blandingsfarven fra basisfarven eller omvendt, afhængigt af hvad der har den højeste lysstyrkeværdi. Ved blandingen med hvid inverteres værdierne for basisfarven. Ved blanding med sort sker der ingen ændring.

Udelukkelse

Skaber en effekt, der svarer til tilstanden Difference, men som er blødere. Ved blanding med hvid inverteres værdierne for basisfarven. Ved blanding med sort sker der ingen ændring.

Toning

Skaber en slutfarve med samme luminans og farvemætning som basisfarven og samme farvetone som blandingsfarven.

Mætning

Skaber en slutfarve med samme luminans og farvetone som basisfarven og samme farvemætning som blandingsfarven. Hvis du maler med denne tilstand i et område med en farvemætning på nul (grå), sker der ingen ændring.

Farve

Skaber en slutfarve med samme luminans som basisfarven og samme farvetone og -mætning som blandingsfarven. Herved bevares billedets gråniveauer, hvilket er nyttigt til farvelægning af monokrome billeder og til indlægning af nuancer i farvebilleder.

Luminans

Skaber en slutfarve med samme farvetone og -mætning som basisfarven og samme luminans som blandingsfarven. Denne tilstand skaber en inverteret effekt i forhold til tilstanden Farve.