COMPACTCURSUS HOMEPAGE & COMPOSER van Uitgeverij Segment B.V.

Deze weblocatie hoort bij de cursus met dezelfde naam.
Door Michael B. Karbo

Inhoud:

Ik hoop dat u deze pagina's handig vindt. Welkom!


Koppelingen naar de gebruikte programma's


Achtergronden en de gezondheidspagina


MIDI gebruiken

Eerst volgen de koppelingen die u nodig hebt: Nu komen we bij de HTML-code:

(zie pagina 44 in de cursus)

U besluit de oefening met de volgende code:

Java-applets voor beginnelingen

Eerst volgen de koppelingen die u nodig hebt om de bestanden te kunnen downloaden: Wanneer u de .class files hebt opgehaald (met behulp van Internet Explorer), moeten ze worden ingevoegd met de volgende HTML-code:

(zie pagina 46 in de cursus)

gevolgd door: En het andere voorbeeld:

(zie pagina 46 in de cursus)

weer gevolgd door: ---
Als dit uw belangstelling voor Java heeft opgewekt, kunt u ook de volgende locatie bekijken:

Met afbeeldingen werken

U hebt het sharewareprogramma Paint Shop Pro nodig en de oefeningen die in de cursus worden beschreven. Hier ziet u een GIF-animatie:

Meer over PSP

U kunt gratis filters downloaden op Internet. Dat zijn kleine programmabestanden met de extensie .8bf. Plaats deze in de map Plug-in. Misschien moet u de voorkeursinstellingen (Preferences) controleren of PSP weet waar de bestanden zich bevinden. Op deze manier kunt u een bijna onbeperkte hoeveelheid toevoegingen voor PSP gebruiken. Bekijk ook de weblocatie van JASC.

CSS (Cascading Style Sheets)

In de sectie HEAD kunt u de volgende code opnemen die invloed heeft op de stijlen H1, H2, H3, op tabellettertypen, op de puntsgrootte (LI) en op de stijl Normaal:

(zie pagina 68 in de cursus)

Wanneer de sectie op zijn plaats staat, moet deze worden opgeroepen vanuit de eerste regel na de eindcode </HEAD> met behulp van de volgende regel: Als het goed is, werkt de nieuwe opmaak. Controleer de opmaak in zowel Navigator als Internet Explorer 4! Bekijk het resultaat van deze codes nadat ze zijn toegepast op de gezondheidspagina:

Met frames werken

In de loop van de oefeningen in de cursus werken we met het bestand start.htm. Dit bestand moet de volgende code bevatten:

(zie pagina 69 in de cursus)

De volgende stap is het schrijven van het bestand links.htm. Dat is zeer eenvoudig: U moet nu zelf het bestand rechts.htm schrijven zoals beschreven in de cursus. Daarna moet het werken.

Buiten deze pagina: